Term i ordlistan:

Tillräckligt bearbetade eller behandlade

Avser produkter som framställts genom användning av icke-ursprungsmaterial eller som delvis bearbetats utomlands. Ursprungsregler som ingår i förmånshandelsordningar innehåller en förteckning som för varje produkt fastställer den behandling som krävs i partnerlandet för att produkten ska anses ha sitt ursprung.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar