Pojem v slovníku:

Dostatočne opracované alebo spracované

Týka sa výrobkov, ktoré boli vyrobené s použitím materiálov bez pôvodu alebo čiastočne spracovaných v zahraničí. Pravidlá pôvodu zahrnuté v preferenčných obchodných dohodách obsahujú zoznam, v ktorom sa pre každý výrobok stanovujú požadované spracovateľské operácie, ktoré sa majú vykonať v partnerskej krajine, aby sa výrobok považoval za výrobok s pôvodom.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy