Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Достатъчно обработени или преработени

Отнася се за продукти, които са произведени чрез използване на материали без произход или са били частично обработени в чужбина. Правилата за произход, включени в преференциалните търговски режими, съдържат списък, който определя за всеки продукт необходимите операции по обработване, които се извършват в страната партньор, за да може продуктът да се счита за продукт с произход.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки