Term uit de woordenlijst:

Zending

De partij goederen die gelijktijdig van de ene exporteur naar de andere wordt verzonden, gaat vergezeld van één enkele factuur of van één enkel vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt.

Deze pagina delen:

Snelle links