Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Пратка

Партида от стоки, която се изпраща едновременно от един износител до един получател, се придружава от една фактура или от един-единствен транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки