Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Пратка

Партида от стоки, която се изпраща едновременно от един износител до един получател, се придружава от една фактура или от един-единствен транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя.

Share this page:

Бързи връзки