Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Sūtījums

Preču partijai, kuru vai nu viens eksportētājs vienlaikus nosūta vienam saņēmējam, ir pievienots viens faktūrrēķins vai vienots pārvadājuma dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam.

Share this page:

Tiešās saites