Όρος στο γλωσσάριο:

Φορτίο

Η παρτίδα εμπορευμάτων, που είτε αποστέλλεται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλήπτη, είτε συνοδεύεται από ενιαίο τιμολόγιο είτε από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις