Pojem v slovníku:

Zásielka

Súbor výrobkov, ktorý je buď zaslaný súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, sprevádza buď jediná faktúra, alebo jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy