Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Zásielka

Súbor výrobkov, ktorý je buď zaslaný súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, sprevádza buď jediná faktúra, alebo jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy