Blago je bilo dovolj preoblikovano

Izdelek ima lahko tudi poreklo iz EU ali partnerske države, čeprav je bil proizveden z materiali iz drugih držav ali pa je bil delno predelan v tujino, tj. ne v partnerski državi. To velja, če se je proizvod ustrezno spremenil.

Merila, kdaj je bil proizvod zadostno pretvorjen, so v preferencialnih pravilih EU o poreklu blaga v vsakem preferencialnem režimu opisana v seznamih za posamezne proizvode. Merila so v večini sporazumov opisana v naslednji obliki:

  • stolpec 1: Proizvod, kot je naveden v sistemu EU za klasifikacijo proizvodov
  • stolpec 2: opis izdelka
  • stolpec 3: opis potrebne predelave, ki jo je treba opraviti v EU ali trgovinski partnerski državi, da se izdelek šteje za izdelek s poreklom
  • stolpec 4: poiščete lahko tudi naslednjo obdelavo, opisano v stolpcu 4. V tem primeru lahko izbirate med stolpcem 3 ali 4, ki mu sledi

Pravila za zadostno preobrazbo iz leta 3

Na seznamih za določene izdelke so bila uporabljena tri osnovna pravila (stolpec 3 in 4), ki določajo, ali je bil proizvod zadostno preoblikovan v EU ali v partnerski državi.

A) Pravilo „dodana vrednost“

Pravilo, v katerem vrednost vseh materialov brez porekla, ki jih uporablja proizvajalec/izvoznik v EU ali trgovinski partnerski državi, ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka (franko tovarna).

Navede se kot Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega [X]% cene izdelka franko tovarna.

V tem primeru morate primerjati

  • carinska vrednost vseh materialov brez porekla, uporabljenih pri proizvodnji blaga (tj. na podlagi vrednosti, ki je navedena za navedene materiale pri uvozu v carinski urad EU ali trgovinske partnerske države)

pri

  • cena franko tovarna blaga (tj. vrednost blaga ob zapustitvi objekta)

Pravilo je izpolnjeno, če vrednost materialov brez porekla ne presega odstotka, določenega s pravilom.

Sprememba tarifne uvrstitve

Pravilo, v katerem je navedeno, da ne morete imeti blaga, ki ima enako tarifno uvrstitev kot izdelek brez porekla, ki ga je proizvajalec/izvoznik uvozil iz tretje države in ga je uporabil v proizvodu.

Naveden bo kot izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka.

V tem primeru morate primerjati

  • tarifna uvrstitev uporabljenih materialov brez porekla (4 števk)

pri

  • tarifna uvrstitev blaga, ki ga želite izvoziti ali uvoziti

Pravilo je izpolnjeno, če tarifna uvrstitev obeh ni enaka.

Proizvodnja iz določenih izdelkov

Lahko se ugotovi pravilo, ki proizvajalcu/izvozniku omogoča uporabo posebnega materiala brez porekla iz tretjih držav (razen EU ali trgovinske partnerske države) pri izdelavi izdelka in se še vedno kvalificira kot izdelek s poreklom iz EU ali trgovinske partnerske države.

Naveden bo kot proizvodnja vrste iz vrste blaga/[preje] [mesa] itd.

Proizvajalec/izvoznik lahko uvaža tudi material v prejšnjem stanju proizvodnje (npr. za prejo lahko uvozna vlakna). Vendar proizvajalec/izvoznik ne sme uvoziti materiala v poznejši fazi proizvodnje (npr. za prejo ne sme uvažati tkanine).

Za popoln seznam glej prilogo o pravilih o poreklu za vsak preferencialni sporazum. (link to the markets Section?) Be ve, da je v nekaterih primerih pravilo kombinacija meril a), b) in/ali c).

Deli to stran:

Hitre povezave