Izraz v glosarju:

Konvencija PEM

Cilj Konvencije o poreklu iz PEM o pravilih o poreklu je vzpostaviti skupna pravila o poreklu in kumulacijo med 25 pogodbenicami (EU, Efto, balkanskimi državami, partnericami iz južnega in vzhodnega sosedstva) in EU, da se olajša trgovina in vključijo dobavne verige znotraj območja.

Seznam pogodbenic PEM

Deli to stran:

Hitre povezave