Sõnastiku mõiste:

PEM-konventsioon

PEM-konventsiooni päritolureeglite eesmärk on kehtestada ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid, lõuna- ja idanaabruse vabakaubanduslepingu partnerid) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Jagage seda lehte: