Term fra ordlisten:

PEM's konvention

Formålet med PEM's oprindelseskonvention er at fastsætte fælles oprindelses- og kumulationsregler mellem 25 kontraherende parter (EU, EFTA, Balkanlandene, de sydlige og østlige nabolande i forbindelse med en frihandelsaftale) og EU for at lette handelen og integrere forsyningskæderne i området.

Listen over PEM's kontraherende parter

Del denne side: