Речник на термините:

PEM конвенция

Целта на Конвенцията за правилата за произход е да се установят общи правила за произход и кумулация между 25 договарящи страни (ЕС, ЕАСТ, балканските страни, партньорите по ССТ от Южното и Източното съседство) и ЕС с цел улесняване на търговията и интегриране на веригите на доставки в рамките на зоната.

Списък на договарящите страни по PEM

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки