Téarma gluaise:

Coinbhinsiún PEM

Is é is aidhm do Choinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (AE, CSTE, tíortha na mBalcán, comhpháirtithe FTA i gComharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir) agus AE chun trádáil a éascú agus slabhraí soláthair a chomhtháthú sa chrios.

Liosta de na Páirtithe Conarthacha PEM

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa