Term uit de woordenlijst:

PEM Conventie

De PEM-conventie over de oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke regels van oorsprong en cumulatie vast te stellen tussen 25 verdragsluitende partijen (de EU, de EVA-landen, de Balkanlanden, de partners in het zuidelijk en oostelijk nabuurschap) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De lijst van de partijen bij PEM

Deze pagina delen:

Snelle links