Pojam iz pojmovnika:

Konvencija PEM

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU, EFTA, balkanske zemlje, partneri u sporazumu o slobodnoj trgovini iz južnog i istočnog susjedstva) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice