Term i ordlistan:

PEM

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 avtalsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna, partnerländerna i södra och östra grannskapet) och EU för att underlätta handel och integrera leveranskedjorna inom kumulationsområdet.

Förteckning över PEM:s fördragsslutande parter

Dela sidan:

Genvägar