Pojem v slovníku:

Dohovor z PEM

Cieľom dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, krajiny Balkánu, partneri z južného a východného susedstva) a EÚ na uľahčenie obchodu a integráciu dodávateľských reťazcov v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy