Glosārija termins:

PEM konvencija

PEM konvencijas par izcelsmes noteikumiem mērķis ir izveidot kopīgus izcelsmes un kumulācijas noteikumus 25 līgumslēdzēju pušu (ES, EBTA, Balkānu valstu, dienvidu un austrumu kaimiņvalstu BTN partneru) un ES starpā, lai atvieglotu tirdzniecību un integrētu piegādes ķēdes šajā zonā.

PEM līgumslēdzēju pušu saraksts

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites