Termin ze słowniczka:

Konwencja PEM

Celem konwencji PEM dotyczącej reguł pochodzenia jest ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji wśród 25 umawiających się stron (UE, EFTA, kraje bałkańskie, kraje bałkańskie, południowe i wschodnie, kraje objęte umową o wolnym handlu) oraz UE w celu ułatwienia handlu i zintegrowania łańcuchów dostaw w ramach tej strefy.

Wykaz Umawiających się Stron PEM

Udostępnij tę stronę: