Izraz v glosarju:

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi

Pravila, ukrepe in predpise za varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin pred tveganji, ki izhajajo iz dodatkov, onesnaževal, toksinov ali organizmov, ki povzročajo bolezen. Zagotavljajo varno hrano.

Deli to stran:

Hitre povezave