Pojem v slovníku:

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Predpisy, opatrenia a predpisy určené na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín pred rizikami vyplývajúcimi z prísad, kontaminantov, toxínov alebo organizmov spôsobujúcich choroby. Zabezpečujú, aby potraviny boli bezpečné na konzumáciu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy