Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Санитарни и фитосанитарни мерки

Правила, мерки и разпоредби, предназначени да защитават живота и здравето на хората, животните и растенията, от рискове, произтичащи от добавки, замърсители, токсини или болестотворни организми. Те гарантират, че храната е безопасна за консумация.

Share this page:

Бързи връзки