Term i ordlistan:

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Bestämmelser, åtgärder och föreskrifter avsedda att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa från risker som härrör från tillsatser, föroreningar, toxiner eller sjukdomsalstrande organismer. De säkerställer att livsmedel är säkra för konsumtion.

Dela sidan:

Genvägar