Glosārija termins:

Sanitārie un fitosanitārie pasākumi

Normas, pasākumi un noteikumi, kas paredzēti, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvību un veselību no riskiem, ko rada piedevas, piesārņotāji, toksīni vai slimības izraisoši organismi. Tās nodrošina, ka pārtika ir nekaitīga patēriņam.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites