Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Pojam iz pojmovnika:

Sanitarne i fitosanitarne mjere

Pravila, mjere i propisi za zaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka od rizika koji proizlaze iz aditiva, kontaminanata, toksina ili organizama koji uzrokuju bolesti. Njima se osigurava da je hrana sigurna za konzumaciju.

Share this page:

Brze poveznice