Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger

Regler, foranstaltninger og forskrifter, der har til formål at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed mod risici i forbindelse med tilsætningsstoffer, forurenende stoffer, toksiner eller sygdomsfremkaldende organismer. De sikrer, at fødevarer er sikre til konsum.

Share this page:

Genveje