Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term fra ordlisten:

Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger

Regler, foranstaltninger og forskrifter, der har til formål at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed mod risici i forbindelse med tilsætningsstoffer, forurenende stoffer, toksiner eller sygdomsfremkaldende organismer. De sikrer, at fødevarer er sikre til konsum.

Del denne side:

Genveje