Όρος στο γλωσσάριο:

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Κανόνες, μέτρα και κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών από κινδύνους που προκύπτουν από τις πρόσθετες ύλες, τους ρύπους, τις τοξίνες ή τους οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες. Εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις