Izraz v glosarju:

Vse razen orožja

Leta 2001 je bil sprejet preferencialni trgovinski režim za 49 najmanj razvitih držav.Skoraj vsem izdelkom, razen orožja in streliva, zagotavlja dostop brez carin in kvot. Ureja jo Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Deli to stran:

Hitre povezave