Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Allt utom vapen

Ett system med handelsförmåner som antogs 2001 för de 49 minst utvecklade länderna.Det ger tull- och kvotfritt tillträde för nästan alla produkter, utom vapen och ammunition. Det regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012.

Share this page:

Genvägar