Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Sõnastiku mõiste:

Kõik peale relvade

Kaubandussoodustuste kava, mis võeti vastu 2001. aastal 49 vähim arenenud riigi jaoks.Sellega antakse tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs peaaegu kõigile toodetele, välja arvatud relvad ja laskemoon. Seda reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012.

Share this page:

Kiirlingid