Sõnastiku mõiste:

Kõik peale relvade

Kaubandussoodustuste kava, mis võeti vastu 2001. aastal 49 vähim arenenud riigi jaoks.Sellega antakse tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs peaaegu kõigile toodetele, välja arvatud relvad ja laskemoon. Seda reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012.

Jagage seda lehte: