Όρος στο γλωσσάριο:

Όλα εκτός από όπλα

Ένα προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς που εγκρίθηκε το 2001 για τις 49 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.Παρέχει πρόσβαση χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις για σχεδόν όλα τα προϊόντα, με εξαίρεση τα όπλα και τα πυρομαχικά. Διέπεται από τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις