Pojem v slovníku:

Všetko, ale zbrane

Systém preferenčných obchodných výmen prijatý v roku 2001 pre najmenej rozvinuté krajiny v roku 49.Poskytuje prístup bez ciel a kvót pre takmer všetky produkty okrem zbraní a munície. Upravuje ho nariadenie (EÚ) č. 978/2012 Európskeho parlamentu a Rady.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy