Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term uit de woordenlijst:

Alles behalve wapens

Een in 2001 voor de 49 minst ontwikkelde landen vastgestelde preferentiële handelsregeling.Het verleent rechten- en contingentvrije toegang voor bijna alle producten, behalve wapens en munitie. Het is geregeld bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad.

Share this page:

Snelle links