Glosārija termins:

Viss, izņemot ieročus

Tirdzniecības preferenču sistēma, ko pieņēma 2001. gadā attiecībā uz 49 vismazāk attīstītajām valstīm.Tas nodrošina piekļuvi gandrīz visiem ražojumiem bez nodokļiem un kvotām, izņemot ieročus un munīciju. To reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 978/2012.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites