Речник на термините:

„Всичко освен оръжие“

Схема за преференциална търговия, приета през 2001 г. за 49-те най-слаборазвити страни.С него се предоставя безмитен и безквотен достъп за почти всички продукти, с изключение на оръжия и боеприпаси. Той е уреден с Регламент (ЕС)  978/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки