Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Terminu tal-glossarju:

Kollox għajr armi

Skema kummerċjali preferenzjali adottata fl-2001 għall-49 pajjiż l-inqas żviluppati.Huwa jagħti aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għal kważi l-prodotti kollha, ħlief armi u munizzjon. Huwa rregolat bir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Share this page:

Links ta’ malajr