Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Alting, men våben

En handelspræferenceordning, der blev vedtaget i 2001 for de 49 mindst udviklede lande.Det giver told- og kvotefri adgang for næsten alle produkter, undtagen våben og ammunition. Det er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012.

Share this page:

Genveje