Termin ze słowniczka:

Wszystko, ale broń

System preferencji handlowych przyjęty w 2001 r. dla 49 krajów najsłabiej rozwiniętych.Zapewnia on bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku dla prawie wszystkich produktów, z wyjątkiem broni i amunicji. Jest ona regulowana rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Udostępnij tę stronę: