Sõnastiku mõiste:

Tollimaks

Riigi tolliasutuse kehtestatud impordimaks, nt protsendina väärtusest või kindla määra alusel.

Seonduv sisu:

Tollimaksu baasmäärad

Jagage seda lehte: