Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Мито

Данъци върху вноса, наложени от митническия орган на дадена страна, например като процент от стойността или със специфична ставка.

Свързано съдържание:

Основни мита

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки