Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Мито

Данъци върху вноса, наложени от митническия орган на дадена страна, например като процент от стойността или със специфична ставка.

Свързано съдържание:

Основни мита

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки