Όρος στο γλωσσάριο:

Δασμός

Φόρος που επιβάλλεται στις εισαγωγές από την τελωνειακή αρχή μιας χώρας, π.χ. ως ποσοστό της αξίας ή σε συγκεκριμένο συντελεστή.

Σχετικό περιεχόμενο:

Βασικοί δασμοί

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις