Tollimaksu baasmäärad

Kui teie ettevõte kavatseb eksportida, aitab see osa teil teada saada, milliseid imporditollimakse ja muid kulusid te võiksite kanda. Selles ei esitata tootepõhist teavet. Selleks peaksite kasutama tooteotsingu funktsiooni.

Kui tootega kaubeldakse rahvusvaheliselt, kohaldatakse sageli tollimaksu või tollitariifi.

Kui aga on olemas kaubanduse erikord (näiteks vabakaubanduslepingud või üldine soodustuste süsteem), on tariifid mõnikord madalamad või puuduvad üldse. Neid nimetatakse soodustariifideks.

Samuti on võimalik, et teie toote suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse või kaitsemeetmeid.

 

Selleks et teada saada, millist tollimaksu või meedet teie kauba suhtes kohaldatakse, tuleb kõigepealt kindlaks määrata õige tariifi- või tootekood.

Selleks et saada eelnevalt õiguskindlus, et kohaldate oma kauba suhtes õiget klassifikatsiooni, võite taotleda siduva tariifiinformatsiooni (STI) otsust.

Soodustariifikvoodid

Tariifikvootide alusel võib teatava aja jooksul importida kindlaksmääratud kaubakoguseid vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga. See ei mõjuta ka kehtivaid dumpinguvastaseid tollimakse.

Sellised kvoodid sisalduvad tavaliselt riikidevahelistes kaubanduslepingutes ja sooduslepingutes või kaubandusblokkides. Üksikasjalikum teave teie tootele kehtestatud kvootide kohta on rubriigis „Turud“.

Minu kaubandusassistent annab teile üksikasjalikku teavet teie toote ja turu suhtes kohaldatavate tariifide ja meetmete kohta.

Kui kaubanduslepingutes määratakse kindlaks tollimaksude järkjärguline kaotamine konkreetsete tootesarjade puhul, aitab minu kaubandusassistent teil kindlaks teha, milline on teie toote tollimaksude tulevane areng. Samuti võite vaadata tariifide kaotamise ajakavasid (ELi või kaubanduspartneri puhul) otse kaubanduslepingust (lingid õigusaktide tekstidele on esitatud turgude jaotises).

Tolliväärtuse määramine

Tolliväärtuse määramine tähendab piiril sisenemiseks deklareeritud kauba majandusliku väärtuse arvutamist. Standardeeskirjade kehtestamine nende kaupade väärtuse kindlakstegemiseks on väga oluline mitmel põhjusel.

Kõige olulisem on see, et tollimaksud (ja käibemaks) arvutatakse protsendina kauba väärtusest. Ettevõtjatel ja tolliasutustel peavad olema selged eeskirjad selle kohta, kuidas kaupu hinnata.

Kui kauba väärtus on kindlaks määratud, võib toote eest tasumisele kuuluva tollimaksu kogusumma arvutamisel arvesse võtta tollitariifi ja kauba päritolu.

Lisateavet tolliväärtuse arvutamise kohta ELis leiate siit.

Kuigi ELis on kehtestatud tolliväärtuse määramise ühised eeskirjad, võivad hindamistavad riigiti erineda. ELi kaubanduslepingud sisaldavad sageli kaubanduse hõlbustamise põhimõtteid ja võivad sisaldada ühtlustamist ELi tolliseadustikuga.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid