Comhaontuithe trádála an Aontais agus socruithe trádála

Bainistíonn an AE caidreamh trádála le tíortha thar lear i bhfoirm comhaontuithe agus socruithe trádála. Na comhaontuithe agus na socruithe atá bunaithe ar ghealltanais fhrithpháirteacha ón Aontas agus óna chomhpháirtithe trádála agus atá ceaptha deiseanna trádála níos fearr a chruthú agus bacainní gaolmhara a shárú. Baineann tairbhí follasacha le trádáil faoi chomhaontú do ghnólachtaí amhail taraifí níos ísle, rochtain níos fearr ar an margadh, agus níos lú maorlathais.

An bhfuil suim agat dul i mbun trádála le tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach?

Sa roinn seo cuirfear ar an eolas thú faoi

An bhfuil suim agat dul i mbun trádála le tíortha laistigh den Aontas Eorpach?

Cuirfidh an roinn seo ar an eolas thú faoi na buntáistí a bhaineann le margadh aonair an Aontais Eorpaigh.

Roinn an leathanach seo: