Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Kifejezés a fogalomtárban:

Költség, biztosítás és fuvardíj

Áruexport módszere, amelynek keretében az eladó fizet az árunak a rendeltetési kikötőbe történő tengeri szállításáért, valamint az áru szállítás közbeni elvesztésének vagy sérülésének kockázatával szembeni tengeri biztosításért. A hajóra rakodással és a kiviteli alakiságokkal kapcsolatos költségeket szintén az eladó viseli. Az áru szállítóhajóra történő berakodásának befejezéséig az eladó viseli a termék esetleges elvesztésének vagy sérülésének költségeit. Továbbá, ha a termék további vám- vagy kiviteli papírmunkát igényel, illetve ellenőrzést vagy átirányítást igényel, az eladónak kell fedeznie ezeket a költségeket. Amint a fuvardíj megtörténik, a vevő válik felelőssé minden egyéb költségért.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások