Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Terminu tal-glossarju:

Kost, assigurazzjoni u merkanzija

Metodu ta’ esportazzjoni ta’ oġġetti, fejn il-bejjiegħ iħallas għat-trasport ta’ merkanzija bil-baħar lejn il-port ta’ destinazzjoni kif ukoll għall-politika ta’ assigurazzjoni marittima kontra r-riskju ta’ telf jew ħsara għal merkanzija matul it-trasport. L-ispejjeż relatati mal-illowdjar fuq il-vapuri u l-formalitajiet tal-esportazzjoni wkoll jitħallsu mill-bejjiegħ. Sakemm titlesta t-tagħbija tal-merkanzija fuq bastiment tat-trasport, il-bejjiegħ iħallas l-ispejjeż ta’ kwalunkwe telf jew ħsara lill-prodott. Barra minn hekk, jekk il-prodott jeħtieġ drawwiet addizzjonali tad-dwana jew ta’ burokrazija żejda jew jeħtieġ li jsiru spezzjonijiet jew riprogrammar tar-rotta, il-bejjiegħ irid ikopri dawn l-ispejjeż. Ladarba t-tagħbija tal-merkanzija, ix-xerrej isir responsabbli għall-ispejjeż l-oħra kollha.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr