Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Речник на термините:

Стойност, застраховка и навло

Метод на износ на стоки, при който продавачът плаща за превоза на стоки по море до пристанището на местоназначение, както и за политиката за морско застраховане срещу риска от загуба или повреда на стоки по време на транспортиране. Разходите, свързани с товаренето на корабите и формалностите по износа, също се поемат от продавача. Докато товаренето на стоките в транспортен кораб е пълно, продавачът поема разходите за всяка загуба или повреда на продукта. Освен това, ако продуктът изисква допълнителни митнически документи или документи за износ или изисква инспекции или пренасочване, продавачът трябва да покрие тези разходи. След натоварването на товара, купувачът поема всички останали разходи.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки