Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Sõnastiku mõiste:

Kulud, kindlustus ja vedu

Kauba eksportimise meetod, mille puhul müüja maksab kauba mereveo eest sihtsadamasse, samuti merekindlustuspoliis veo ajal kauba kaotsimineku või kahjustumise riski vastu. Laevale laadimise ja ekspordiformaalsustega seotud kulud kannab samuti müüja. Kuni kauba transpordilaevale laadimise lõpetamiseni kannab müüja toote kaotsimineku või kahjustumise kulud. Kui toode nõuab täiendavat tolli- või ekspordidokumenti või kontrolli või marsruudi muutmist, peab müüja need kulud katma. Kui veosed on koormatud, vastutab ostja kõigi muude kulude eest.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid