Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Term uit de woordenlijst:

Kosten, verzekering en vracht

Een methode van uitvoer van goederen, waarbij de verkoper voor het vervoer van goederen over zee naar de haven van bestemming betaalt en voor de verzekering van de maritieme verzekering tegen het risico van verlies of beschadiging van goederen tijdens het vervoer. De kosten in verband met het laden van de schepen en de uitvoerformaliteiten worden eveneens gedragen door de verkoper. Totdat de inlading van de goederen op een transportschip is voltooid, draagt de verkoper de kosten van het verlies of de beschadiging van het product. Voorts moet de verkoper, indien voor het product extra in- of uitvoerformaliteiten nodig zijn of inspecties of herroutering vereisen, deze kosten dekken. Zodra de vracht is geladen, is de koper verantwoordelijk voor alle andere kosten.

Deze pagina delen:

Snelle links