Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Téarma gluaise:

Costas, árachas agus lastas

Modh chun earraí a onnmhairiú, nuair a íocann an díoltóir as earraí a iompar de mhuir chuig an gcalafort cinn scríbe agus, chomh maith leis sin, chuig an bpolasaí árachais mhuirí i gcoinne an riosca go gcaillfear earraí nó go ndéanfar damáiste dóibh agus iad á n-iompar. Is ar an díoltóir freisin a thiteann na costais a bhaineann le luchtú ar na longa agus le foirmiúlachtaí onnmhairithe. Go dtí go mbeidh an lódáil earraí ar long iompair curtha i gcrích, iompróidh an díoltóir costais aon chaillteanais nó damáiste don táirge. Thairis sin, má éilíonn an táirge tuilleadh páipéarachais custaim nó onnmhairithe nó má éilíonn sé cigireachtaí nó athródú, ní mór don díoltóir na costais sin a chumhdach. A luaithe a bheidh na hualaí lasta ann, beidh an ceannaitheoir freagrach as na costais eile go léir.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa